lệ phí trước bạ xe máy VinFast

VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0 có giá tính lệ phí trước bạ bao nhiêu?

VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0 có giá tính lệ phí trước bạ bao nhiêu?

Giá tính lệ phí trước bạ mới nhất năm 2019 của ô tô VinFast Lux SA2.0 là từ 1,2 đến 1,3 tỷ đồng và Lux A2.0 là từ 899 đến 940 triệu đồng. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2064/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung bảng lệ phí trước bạ đối […]

0931 393 969